Linoljefärg

Linoljefärgen har samlat på sig flera hundra års användarerfarenhet. Dess konsistens har alltid varit i stort sätt den samma: linolja och färgpigment - och inget annat.

Den traditionella linoljefärgen är fortfarande en ypprelig färgtyp för allt målande inom- och utomhus. Färgens bindämne, ren kokt linolja, tränger djupt i träet och binds stadigt fast. Dessutom kan den uppta och avge fukt, och färgen bildar därför en yta som andas.

Linoljefärgen åldras vackert. Bindämnet är inte för starkt, och färgen bokstavligen nöts bort med tiden utan att flaga som många mer moderna färgtyper gör. Underhåll och ommålning är lättare då man slipper omfattande nedskrapning av flagande ytor.