Den finska sommaren är kort. För att hinna njuta va den, följer vi följande:

  • Vår kundservice och butiken i Gamla Borgå är stängda 30.7 - 4.8.
  • Vår nätbutik är öppen normalt, men beställningar under 28.7.-5.8. behandlas fr.o.m. 6.8.