1. Registerhållare
Uustaas Ab
Järnstigen 8, 07310 Sannäs
Finland
tel: +358 10 3212860

2. Kontaktperson
Teppo Ruohtula
tel. +358 10 3212860

3. Registrets namn
Kymin Palokärki kundregister

4. Syfte med anvvändning av personuppgifter
Registret används för kundkommunikation och upprätthållande av kundförhållandet.

5. Registrets informationsinnehåll
Kymin Palokärki kundregister innehåller följande information: kundens namn, e-postadress, telefonnummer, beställningshistoria samt tillstånd för marknadsföring.

Egna uppgifter kan korrigeras direkt efter inloggning eller genom att kontakta kundservice.

6. Informationskällor för registret
Kontakt- och kunduppgifterna samlas från Kymin Palokärki webbutikens beställningsformulär, registreringsformuläret och de uppdateringar och ändringar som kunden gjort till registerinnehavaren.

7.Delgivning av informationen i registret
Uustaas Ab ger inte vidare några uppgifter från registret till tredje parter.

8. Övervakning av registret
Endast sådan personal på Uustaas Ab, som behöver registerinformationen i sina arbetsuppgifter, har tillgång och användningsrätt till registret.

Kundregistret sparas i elektronisk form i en låst serverhall, som fyller de krav som Kommunikationsverket ställer (48B/2004M) på sådana fysiska utrymmen. Systemet är skyddat med brandmur för yttre intrång. Datat backupas regelbundet.

All personal som har tillgång till informationen ställs under tystnadsplikt. Information ges åt utomstående endast då det grundar sig på en lag, t.ex. om kunden själv ber om det eller ifall myndigheterna med hänvisning till lagen har rätt ta del av informationen.