Ovika golv- och möbelfärg

Ovika golv- och möbelfärg

Ovika golv- och möbelfärg

Från
25,00 €

Modell:

Vit eller färgbrytning?

Om du valde brytning, ge färgkod

Brytning sker enl Tikkurila eller NCS. Ange färgkod i den form den finns i färgkartan. I oklara fall kontakta vår kundservice.OBS: Brutna färger saknar bytes- eller returrätt.OVIKA uretaanialkydimaali

Brandfarlig vätska och ånga
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd antingen ene elektrisk fläkt eller belysning som är explosionssäker. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (äv enhåret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid brand: Släck branden med pulverbrandsläckare ABC. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med gällande föreskrifter.
Upprepad hudkontakt kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: 2-butanonoksim. Kan orsaka allergisk reaktion. Använd skyddshandskar.

VARNING

Kompatibla produkter

Golvpensel

58,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Penselset, Celcolor

6,90

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 6,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 7,80

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 1,40

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ljusgrå

Från 6,70

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Balsamterpentin

Från 15,20

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ottosson specialkulörer

Från 35,00

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Italiensk grön umbra

Från 6,70

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Ovalpensel

31,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn