Selder & Co linoljefärg, Vit

Selder & Co linoljefärg, Vit

Selder & Co linoljefärg, Vit

  • Selder & Co linoljefärg, Vit
  • Selder & Co linoljefärg, Vit

Vit linoljefärg för all målning av grunmålade ytor inom- och utomhus.

Beställ Selder & Co:s linoljefärg i andra kulörer här.

Från
19,00 €
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Tillfälligt slut. Beställningens behandlingstid uppskattas till 5-10 vardagar.

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Bruksanvisning

Måla inte på fuktigt underlag (fukthalt högst 16 %), vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation.

Blanda så färgen blir homogen. Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Stäng sedan locket och skaka burken.

Grundmåla ytorna med Selder & Co linoljefärg grund. Mellan- och färdigstrykning görs med Selder & Co linoljefärg. Det rekommenderas att även grundfärgen bryts då ytfärgens kulör är mörkare. Den brutna grundfärgens kulör motsvarar inte ytfärgens, men förbättrar avsevärt täckförmågan.

Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager. Späd inte ut färgen, måla ”direkt ur burken”. Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Målning med spruta eller roller: iaktta speciell noggranhet för jämn yta.

Tvätta penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknafta.

Mer information på tillverkarens hemsida: www.selder.com/linoljefärger

Bindemedel: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.
Torktid:
Under ett dygn vid 20°C och god ventilation.
Åtgång: 1 liter för 12–20 m2 per strykning beroende på underlag.
Förpackningar: 0,5, 1 och 5 liters burkar.
Produktens VOC:
VOC-gränsvärde (2010) kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC max 80 g / l

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller lagras nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

- – - – - – -

Innehåller: Zinkoxid
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt edter användning. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter.


VARNING


Kompatibla produkter

Grovsåpa

Från 13,00

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Schellack 250 ml

14,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Selder & Co Grundfärg

Från 16,90

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kunder som köpte denna produkt köpte också...