Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Lågaromat kolväteförtunningsmedel för förtunning av oljefärger. Ej för alkydfärg.

Från
115,29kr

Modell:

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromaterBrandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Kompatibla produkter

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Dammarlösning 1:2

Från 193,90kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linstandolja 20P

Från 85,95kr

Tillfälligt slut

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 14,67kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 70,22kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 41,93kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rå kallpressad linolja (Ottosson Färgmakeri)

Från 110,05kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 82,80kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn