Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Shellsol® T (Lågaromat lösningsmedel)

Lågaromat kolväteförtunningsmedel för förtunning av oljefärger. Ej för alkydfärg.

Från
115,95kr

Modell:

Kymin Palokärki är på semester 21.7-11.8
>> Kolla våra semesteröppettider här <<
Beställ de varor du behöver i god tid!

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromaterBrandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Kompatibla produkter

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Linstandolja 20P

Från 86,43kr

Tillfälligt slut

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 14,76kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 68,51kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rå kallpressad linolja (Ottosson Färgmakeri)

Från 110,68kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 42,16kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 83,27kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn