Järnsulfat

Järnsulfat

Järnsulfat

Järnsulfat eller järnvitriol för tillverkning av slamfärg. Kan användas för att få grånad träyta utomhus (se instruktion).

Från
8,50 €
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Järnsulfat

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätt med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.


VARNING

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Kvistlack / shellacklösning

Från 7,90

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 4,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rödmylla EXTRA

Från 18,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rå kallpressad linolja (Ottosson Färgmakeri)

Från 10,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 1,40

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rödmylla, Italiensk röd

Från 20,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 6,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från 13,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn