Nr. 31 Brun

nro 31: 100% - 50% - 20% - 5%

nro 31: 100% - 50% - 20% - 5%

Brun linoljefärg.

Som pigment brun järnoxidpigment och zinkoxid.


Färgerna levereras som standardkulörer. I färgmodellen visas blandning av standardkulör och vit i följande proportioner:
perussävy 100 %
Standardkulör 50 % - nro 01 vit 50 %
Standardkulör 20 % - nro 01 vit 80 %
Standardkulör 5 % - nro 01 vit 95 %

Från
6,50 €
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Tillfälligt slut. Beställningens behandlingstid uppskattas till 3-5 vardagar.

Tillfälligt slut. Beställningens behandlingstid uppskattas till 3-5 vardagar.

MÅLNINGSINSTRUKTIONER

Obehandlad yta:
Slipa blanka och släta ytor matta. Rengör noggrannt ytorna som skall behandlas. Rör om färgen omsorgsfullt före användning.

Underlaget bör vara ren, hel och torr (fuktighet under 16 %). Relativa luftfuktigheten bör ej överstiga 80 %.

Lackera kvistar med kvistlack (ej nödvändigt vid målning utomhus). Grundera trärena och sugande ytor med linoljefärg spätt med 50 - 70 % kokt linolja. Vid målning utomhus kan även rå linolja användas.

Kitta och spackla ev. ojämnheter och håligheter med linoljekitt och oljespackel. Grundera spacklade ytor. Måla tunnt 1-2 ggr med oförtunnad linoljefärg. Torktid mellan behandlingar 2-3 dygn. Värme och bra luftomväxling förbättrar torkningsprocessen. Vid användning av rå linolja är torktiden 4-5 dygn.

Vid målning inomhus tillsätt 1 volym-% torkmedel (ca 10 ml / liter målfärg) för att försnabba torkning. För högre glansgrad och bättre utjämning kan 5-10 % linstandolja tillsättas i slutstrykningsfärgen.

Tidigare behandlade ytor:
Rengör ytorna med lämplig målartvätt enl. tillverkarens instruktioner. Skrapa noggrannt flagande och lös färg, slipa blanka och släta ytor matta.

Grundera trärena ytor som obehandlad yta. Kitta och spackla ev. ojämnheter med linoljekitt och oljespackel. Grundera spacklade ytor. Måla tunnt 1-2 ggr med oförtunnad linoljefärg. Torktid mellan behandlingar 2-3 dygn. Värme och bra luftomväxling förbättrar torkningsprocessen. Vid användning av rå linolja är torktiden 4-5 dygn.

Vid målning inomhus tillsätt 1 volym-% torkmedel (ca 10 ml / liter målfärg) för att försnabba torkning. För högre glansgrad och bättre utjämning kan 5-10 % linstandolja tillsättas i slutstrykningsfärgen.

Skötsel:
Snart efter att färgen torkat kan ytorna rengöras genom att borsta lätt. Färgytan når sin slutliga hårdhet i normalförhållanden i ca. 4 veckor. Tidigast en månad efter målning kan målade ytor rengöras med mild tvättmedel. Efter tvätt skölj ytorna och låt torka. OBS: Använd inte såpa eftersom den löser upp linoljefärgen.

Förtunningsmedel:
I första hand rekommenderas träterpentin (fransk- eller balsamterpentin). Även mineralterpentin kan användas. För grundering kan färgen förtunnas med kokt eller rå linolja.

Åtgång:
Åtgång per strykning på sågat virke är ca 10-14 m2 / l, på hyvlade ytor 14-17 m2 / l. Åtgången inverkas av underlagets struktur och målarens målningssätt. Färgen bör strykas i tunna lager för att undvika att färgen rinner och skrynklar sig.

Allmänna råd:
– Blanda tillräckligt med färg i samma fat för en enhetlig yta för att undvika färgskillnader.
– Rör om färgen ordentligt innan målning
– Måla tunnt eftersom tjocka lager kan rinna, torkar långsamt och kan bilda skrynklig yta.
– Använd penslar av naturborst. Penseln bör vara tillräckligt styv för att färgen kan strykas tunnt. Använd inte roller.
– Linoljefärgen gulnar i mörka utrymmen (t.ex. inre sidor av skåp).
– Behandla även ändträ på brädfodring utomhus.
– Grundera metallytor med korrosionsfärg (på ickegalvaniserade metallytor).

Risk för självantändning:
Trasor och poröst material som fuktats av linoljefärg kan självantända p.g.a. oljans oxidationsprocess. Sådant avfall bör blötas och sättas i en tätt sluten behållare. Trasor kan även torkas öppnade eller brännas.
- – - – - – -
Innehåller: Zinkoxid
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

VAROITUS - VARNING

Kompatibla produkter

Torkmedel Co-Zr

Från 10,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Plåtburk med lock

Från 1,40

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rå kallpressad linolja (Ottosson Färgmakeri)

Från 10,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 6,70

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 7,80

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ljusgrå

Från 6,70

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från 13,10

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Järnsulfat

Från 8,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn