Koholmen

Koholmen

Koholmen

Från
98,50 €
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Finns i lager

Tillfälligt slut

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Fotogenlamporna är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar modern elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser). Lamporna är försedda med rundbrännare vars konstruktion baseras på schweizaren Aimé Argands patent, där det rikt perforerade galleriet och vekkonans luftiga konstruktion möjliggör en riklig syretillförsel, som ger en mycket effektiv förbränning. Brännarens ljusstyrka är därför 6-15 gånger större än den hos en snörveksbrännare avsedd för dekorativa ändamål.

Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 uppfyller traditionella rundbrännare, vars mått och konstruktion varit densamma sedan 1870-talet, inte längre de säkerhetskrav som bör ställas för att skydda barn under tre års ålder från fara, varför de inte får användas i dekorativt syfte, utan endast som funktionsbelysning. Skulle våra lamor - tvärt emot våra intentioner - användas i dekorativt syfte, finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogen, utsättas för livshotande lungskador. VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast giftinformationscentraen eller läkare!

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Plåtburk med lock

Från 1,40

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 7,90

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 7,80

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Paraffinolja

Från 8,60

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Bivaxpasta

Från 10,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Umbragrå

Från 6,70

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Glasstift, stifttråd

Från 5,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Järnmönja

Från 6,70

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn