Pyrroleröd DPP, P.R.254

Pyrroleröd DPP, P.R.254

Pyrroleröd DPP, P.R.254

Färgpigment

Från
16,40 €

Modell:

Typ: Diketopyrrolo-Pyrrole
CAS Nr: 84632-65-5
Pigmentnummer: Pigment Red 254
Färgindexnummer (C.I.): 56110

Ljusäkther (skala 1-8) 8
Mineralterpentintålighet (White spirits) (skala 1-5) 4-5
Syratålighet (skala 1-5) 5
Alkalitålighet (skala 1-5) 5
Vattentålighet (skala 1-5) 5
Värmetålighet 200 °C
Oljetal 43 g/100g

Väripigmentti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Aine ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Tuotteella ei ole varoitusmerkintöjä.

Huolehdi työturvallisuudesta ja työhygieniasta: Vältä ihokosketusta, pölyn hengittämistä ja tuotteen joutumista silmiin ja suuhun.

Asianmukaiset suojavarusteet valitaan materiaalin käyttötavasta ja työtavasta riippuvan altistumisriskin mukaan.